Văn Hóa Doanh Nghiệp

Văn Hóa Doanh Nghiệp
I. Cộng tác và chia sẻ giá trị
Tinh thần cộng tác, giúp đỡ và tương trợ đồng nghiệp nhằm cùng nhau đạt được kết quả công việc tốt nhất.

II. Tôn trọng, lễ độ và lịch sự trong giao tiếp
Thái độ tôn trọng, lễ độ và lịch sự trong giao tiếp với đồng nghiệp, cán bộ phụ trách, Lãnh đạo công ty, đặc biệt với khách hàng. 

III. Sáng tạo, nhanh chóng và chính xác trong công việc
Sự sáng tạo, chuẩn xác và nhanh chóng là một yếu tố bắt buộc trong phong cách làm việc của mỗi CBNV trong Công ty.
 
Văn Hóa Doanh Nghiệp
Văn Hóa Doanh Nghiệp