Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Khi bạn quyên mật khẩu của tài khoản tối cao, hay bạn muốn đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong lúc thực hiện các dự án,..... NukeViet PHP đã xây dựng công cụ thay đổi mật khẩu để giải quyết các vấn đề này.

Xem tiếp...

Khái niệm Block trong NukeViet

Khái niệm Block trong NukeViet

 •   13/12/2018 22:34
 •   50
 •   0
Block (khối) là các khối nhỏ trên website nhằm mục đích đa dạng dữ liệu trên một trang và có thể sử dụng để trang trí cho website.

Các block có thể bật, tắt hoặc di chuyển dễ dàng đến bất cứ vị trí nào (được người thiết kế chỉ định trên website khi thiết kế giao diện web).
Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

 •   13/12/2018 23:13
 •   40
 •   0
PHPMail sử dụng hàm mail() để gửi mail. Hàm mail() là một hàm rất thông dụng của ngôn ngữ lập trình PHP, dùng để gửi mail từ sever mà không cần phải xác nhận tài khoản với máy chủ Email. Sử dụng PHPMail, người dùng không cần cài đặt gì thêm (tất cả được cài đặt ở máy chủ).
Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

 •   26/12/2018 13:23
 •   59
 •   0
Khi bạn quyên mật khẩu của tài khoản tối cao, hay bạn muốn đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong lúc thực hiện các dự án,..... NukeViet PHP đã xây dựng công cụ thay đổi mật khẩu để giải quyết các vấn đề này.
Chức năng "Quản lý giảm giá"

Chức năng "Quản lý giảm giá"

 •   13/12/2018 23:39
 •   65
 •   0
Shops 4 chia làm 2 loại giảm giá chính, cấu hình theo loại sản phẩm (Mỗi loại sản phẩm có thể áp dụng một loại giảm giá khác nhau)