Cấu hình ảnh thumbnail

Cấu hình ảnh thumbnail

  •   13/12/2018 10:44:00 AM
  •   Đã xem: 239
  •   Phản hồi: 0
Cấu hình mặc định: mặc định hệ thống quy định tất cả ảnh upload lên đều có phương án resize là Resize ảnh theo hai chiều, kích thước thumbnail là 100x150, chất lượng ảnh thumbnail 90.
Cấu hình chèn logo

Cấu hình chèn logo

  •   13/12/2018 10:42:00 AM
  •   Đã xem: 165
  •   Phản hồi: 0
Với tính năng tự động đóng dấu lên ảnh, người quản trị có thể thiết lập để hệ thống đóng dấu lên ảnh (hình ảnh đóng dấu được chỉ định) khi upload ảnh lên hệ thống.