Hướng dẫn sử dụng module liên hệ

Hướng dẫn sử dụng module liên hệ

  •   26/03/2019 16:35
  •   229
  •   0
Hướng dẫn sử dụng module liên hệ
Hướng dẫn edit menu site web

Hướng dẫn edit menu site web

  •   28/03/2019 15:30
  •   196
  •   0

Hướng dẫn edit menu site web
ướng dẫn sử dụng module vận chuyển page

Hướng dẫn sử dụng module vận chuyển page

  •   28/03/2019 15:30
  •   190
  •   0

Hướng dẫn sử dụng module vận chuyển page
Giới thiệu

Hướng dẫn thanh toán

I. Quy định thanh toán Thanh toán trước khi giao hàng. Hàng đã mua không hoàn lại trừ khi có lỗi khiến sản phẩm không thể sử dụng hoặc sai khác hoàn toàn so với mô tả hoặc demo trên website. II. Phương thức thanh toán Để thanh toán khi mua hàng hóa và dịch vụ trên web360do.vn, Quý khách...