Thiet ke website | Thiet ke web | Thiết kế web miễn phí | thiet ke web gia re | thiết kế web giá rẻ

https://www.web360do.vn


Tăng số lượng sản phẩm hiển thị trong module sản phẩm

Bạn đang phân vân vì không biết cách hiển thị hơn 10 sản phẩm cho module shop, đây là hướng dẫn cụ thể, tăng lượng hiển thị sản phẩm như mong muốn
Tăng số lượng sản phẩm hiển thị trong module sản phẩm
 
san pham

Tăng số lượng sản phẩm hiển thị Module sản phẩm


Để cài đặt hiển thị thêm hơn 10 sản phẩm ở nukeviet 4 bạn làm như sau:

Thặt đơn giản, bạn truy cập vào chuyên mục : modules/shops tìm file admin.functions.php

trong file admin.functions.php bạn tìm dòng for( $i = 0; $i <= 10; $i++ ) Thay giá trị 10 bằng số sản phẩm hiển thị mà bạn mong muốn. sau đó save lại

Tiếp theo để chắc chắn bạn truy cập vào chuyên mục : modules/shops/admin
tìm file: change_cat.php tìm dòng  elseif( $mod == 'numlinks' and $new_vid >= 0 and $new_vid <= 10 ) Thay 10 bằng giá trị bất kỳ

cuối cùng bạn save lại và truy cập vào admin để cài đặt hiển thị ra trang chủ. 


 
Các bạn truy cập vào Sản phẩm>>Loại sản phẩm>>Số liên kết


Để cài đặt hiển thị thêm hơn 10 sản phẩm ở trong 1 loại sản phẩm bạn làm như sau:

Thặt đơn giản, bạn truy cập vào chuyên mục : modules/shops tìm file admin.functions.php

trong file admin.functions.php bạn tìm dòng for( $i = 0; $i <= 10; $i++ ) Thay giá trị 10 bằng số sản phẩm hiển thị mà bạn mong muốn. sau đó save lại


Tiếp theo để chắc chắn bạn truy cập vào chuyên mục : modules/shops/admin

tìm file: change_cat.php tìm dòng  elseif( $mod == 'numlinks' and $new_vid >= 0 and $new_vid <= 10 ) Thay 10 bằng giá trị bất kỳ


cuối cùng bạn save lại và truy cập vào admin để cài đặt hiển thị ra trang chủ. 
 
tang so luong san pham module san pham

 
Các bạn truy cập vào Sản phẩm>>Loại sản phẩm>>Số liên kết
 

Tác giả bài viết: Trần Minh Tuấn